top of page

?האם אני קשוב לעצמי? לגוף ולנפש שלי

?האם אני מייחל לשינוי בחיים שלי

האם פחד מונע ממני שינויים בעבודה ובמערכות ?יחסים

האם אני קשה עם עצמי?

האם אני ביקורתי?

האם אני סוחב אשמה, טינה או בושה?

האם סלחתי למי שפגע בי?

האם אני מאפשר לעצמי להתבטא או שאני שומר בבטן?

מה בכלל גרם לך לשינוי? מה הצית את הרעיון הזה בכלל?

מה בכלל גרם לך לשינוי? מה הצית את הרעיון הזה בכלל?

bottom of page