הרצאות

מתן מרצה לחברות וארגונים בנושאי:

בריאות, יצירת שינוי, הרגלים, עבודת גוף-נפש, ניהול מחשבות ורגשות, התפתחות, חופש, תזונה, החלמה וריפוי

ואיזון בין עבודה וחיים פרטיים.

בין הלקוחות:

,Wix, Microsoft, Ernst&Young ,monday

soho house, minute media 

משרד עורכי דין שיבולת, תדמור, משרד ראש הממשלה, עיריית תל אביב, עיריית אשדוד, בית חנה ועוד

לפרטים:

connect@matanhakimi.com

WixWellness_130-(CAE10695).jpg