הספר GUT RULES

״חוקי בטן הוא הספר הראשון של מתן שיצא בארה״ב בינואר 2020. הספר נכתב באנגלית כמדריך מעשי להחלמה. הספר מפרט בצעדים נקודתיים את הדרך של מתן מבריאות לחולי, ומחולי לבריאות. ״זו הייתה הדרך של שלי לספר את הסיפור שלי, לחלוק את התובנות שהגעתי אליהם ולדבר על המחקר שלי בנוגע להחלמה״.